<< میثاق نامه آبادگران جوان کرمانشاه >>

ميثاق نامه اعتقادي و اخلاقي جمعيت آبادگران جوان ايران اسلامي

اعضاء جمعيت آبادگران ايران اسلامي با اتكاء به خداوند متعال و با استمداد از عنايات خاصه حضرت بقيه الله الاعظم و بر مبناي سه اصل محوريت ولايت  ، تفكر بسيجي و خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران اعتقاد و التزام خود را به مواد ميثاق نامه اخلاقي و اعتقادي ذيل اعلام ميدارند :

1 ـ تمامي اعضاي اين جمعيت اعتقاد و التزام عملي به مبناي نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و قانون اساسي خواهند داشت.

2 ـ متعهد خواهيم شدتا اصل صداقت در گفتار و سلامت در عمل سرلوحه كارها قرار دهيم.

3 ـ براي حفظ و ايجاد نظم در جهت نيل به اهداف جمعيت، به اساسنامه، مرامنامه و روابط تشكيلاتي پايبند خواهيم بود.

4 ـ درجهت رشد و ارتقاي سياسي ، اجتماعي، معنوي و ساير اعضاي جمعيت تلاش خواهيم كرد .

5- از آنجا كه حفظ نظم و وحدت ملي وظيفه همگاني است،متعهد مي‌شويم منافع ملي بر منافع حزبي و گروهي و همچنين منافع گروهي و حزبي بر منافع فردي ترجيح دهيم .

6- در همه حال متعهد ميشويم اصول اخلاقي رارعايت و در جهت گسترش دوستي و محبت متقابل تلاش كنيم.

7-احترام به بزرگان و علماءو پيشگامان نهضت انقلاب اسلامي بر همگان واجب است . لذا اعضاي جمعيت خود را متعهد مي دانيم حرمت مقام شامخ علما و دانشمندان و مراجععظام دين را حفظو به آنها احترام گذاريم .

8-بدون تردد رعايت روابط تشكيلاتي و حفظ اسرار آن از اصول اساسي موفقيت يك حزب و گروه است .لذا اعضاي جمعيت خود را ملزم مي دانند تا اصل رازداري و امانت را در همه حال حفظ كنند.

9-متعهد خواهيم بود در همه حال اصل شايسته سالاري بر اساس تعهدو تخصص را رعايت كنيم

10- احترام به نظرات شورا و پرهيز از خود گرايي يكي از اصول مسلم جمعيت خواهد بود. لذا همگي متعهد مي‌شويم ، به صورت شورايي عمل نموده و به نظر شورا حتي اگر مخالف نظرمان باشد احترام بگذاريم...